Układy chłodzenia narzędzi obrabiających UCH ®

Układy chłodzenia UCH® są przeznaczone do chłodzenia narzędzia obrabiającego - powierzchni natarcia i wiór oraz przyłożenia ostrza w obrabiarkach typu: tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, wiertarko-frezarki, piły ramowe, przecinarki taśmowe oraz wszystkich innych obrabiarkach, które nie zostały wyposażone w system chłodzenia. Układy UCH® w zależności od konstrukcji obrabiarki, mogą tworzyć system chłodzenia zintegrowany z pracą obrabiarki lub też pracować jako niezależny system chłodzenia sterowany przez obsługę.

Układy chłodzenia UCH®

są chronione Patentem Urzędu Patentowego RP

Składowe układu chłodzenia UCH®

 • Zbiornik na chłodziwo
 • Elektropompka
 • Wąż tłoczny
 • Wąż spustowy
 • Wyposażenie uzupełniające
 • Wyposażenie opcjonalne
 • System filtracji chłodziwa

 

Pobierz katalog ogólny UCH®

Elektropompki do emulsji chłodzących, olejów, wody i parafiny

Elektropompki zanurzeniowe

Elektropompki zanurzeniowe przeznaczone są do pompowania emulsji chłodzących i tnących w obrabiarkach, olejów, a w wersjach specjalnych także do wody i parafiny. Elektropompek nie można używać do pompowania cieczy łatwopalnych.

Lepkość i temperatura tłoczonej cieczy oraz maksymalna wielkość zanieczyszczeń jest określona dla każdego typu pompy we właściwej karcie katalogowej. Elektropompki zanurzeniowe są mocowane pionowo na zbiornik za pomocą kołnierza. Maksymalny poziom cieczy w zbiorniku to 3-4cm poniżej pokrywy zbiornika. Minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki - wirnik pompki musi być zanurzony. Dekiel wirnika powinien być min. 3cm od dna.

Elektropompka zanurzeniowa

Typ SPV

Pompa zanurzeniowa typ SPV, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. Części hydrauliczne pompy, takie jak: wirnik, dekiel wirnika i komora wykonane są z tworzywa PBT. Pompy SPV przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekraczającej 70° C.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ SPV

Elektropompka zanurzeniowa

Typ SP

Pompa zanurzeniowa typ SP, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. Części hydrauliczne pompy, takie jak: wirnik i dekiel wirnika wykonane są z tworzywa PBT natomiast komora z odlewu żeliwnego. Pompy SP przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekraczającej 70° C
Pobierz plik PDF
elektropompa typ SP

Elektropompka zanurzeniowa

Typ MP

Pompa typ MP, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. Części hydrauliczne pompy, takie jak: komora i pokrywa wirnika wykonane są z aluminium, natomiast wirnik wykonano z mosiądzu. Pompy MP przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekraczającej 90° C.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ MP

Elektropompka zanurzeniowa

Typ IMM

Pompa typ IMM, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. W zależności od wersji części hydrauliczne pompy, takie jak: komora oraz pokrywa wirnika wykonane są z tworzywa lub aluminium, natomiast wirnik z tworzywa lub mosiądzu. Pompy IMM przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekraczającej 70° C.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ IMM

Elektropompka zanurzeniowa

Typ 2CPP

Elektropompa zanurzeniowa typ 2CPP, przeznaczona jest do pompowania emulsji chłodzqcych i tnących w obrabiarkach. Lepkość tłoczonej cieczy może wynosić max. 150mm2s-1, temperatura 60°C. Konstrukcyjnie mają przygotowany kołnierz do montażu bezpośrednio na zbiornik z emulsją. Maksymalny i minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki z wymiarami, wielkość zanieczyszczeń nie może przekraczać 0,5mm. Elektropompek nie można używać do pompowania cieczy łatwopalnych. Na życzenie otwór ssawny, można zabezpieczyć sitkiem.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ 2CPP

Elektropompka zanurzeniowa

Typ 4COA

Elektropompka zanurzeniowa typ 4COA, przeznaczona jest do pompowania emulsji chłodzących i tnących w obrabiarkach. Lepkość tłoczonej cieczy maże wynosić max. 150mm2s-1, temperatura 60°C. Konstrukcyjnie posiada przygotowany kołnierz do montażu bezpośrednio na zbiornik z emulsją. Maksymalny i minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki z wymiarami, wielkość zanieczyszczeń nie może przekraczać 0,5mm. Elektropompek nie można uzywać do pompowania cieczy łatwopalnych. Na życzenie otwór ssawny, można zabezpieczyć sitkiem.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ 4COA

Elektopompki wysokich ciśnień

Elektropompki zanurzeniowe przeznaczone są do pompowania emulsji chłodzących i tnących w obrabiarkach, olejów, a w wersjach specjalnych także do wody i parafiny. Elektropompek nie można używać do pompowania cieczy łatwopalnych.

Lepkość i temperatura tłoczonej cieczy oraz maksymalna wielkość zanieczyszczeń jest określona dla każdego typu pompy we właściwej karcie katalogowej. Elektropompki zanurzeniowe są mocowane pionowo na zbiornik za pomocą kołnierza. Maksymalny poziom cieczy w zbiorniku to 3-4cm poniżej pokrywy zbiornika. Minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki - wirnik pompki musi być zanurzony. Dekiel wirnika powinien być min. 3cm od dna.

Elektropompka wysokich ciśnień

Wielostopniowa Typ HPP

Pompa wielostopniowa typ HPP,  przeznaczona jest do pompowania czystych i niepalnych (niewybuchowych) cieczy, bez frakcji ściernych lub długowłóknistych i lepkości do 20 mm2/s. Pompa jest wyposażona w całkowicie zamknięty, chłodzony powietrzem silnik, zgodnie ze standardem IEC 60034. Silnik o mocy od 0,75 kW, klasa sprawności IE2, zgodnie ze standardem IEC 60034-30 oraz 2-biegunowy silnik indukcyjny - klasa izolacji F - stopień ochrony IP 54. Standard 3 fazowe 230/400V 50Hz.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ HPP

Elektropompka wysokich ciśnień

Typ EPC

Pompa zanurzeniowa typ EPC, przeznaczona jest do pompowania czystych substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 30 mikronów. Części hydrauliczne pompy, takie jak: komora i pokrywa wirnika wykonane są z odlewu żeliwnego, natomiast wirnik z mosiądzu. Pompy EPC przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów oraz substancji nie powodujących utlenianie materiałów konstrukcyjnych pompy o maksymalnej lepkości nie większej jak 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekraczającej 90° C.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ EPC

Elektropompka wysokich ciśnień

Typ COV

Elektropompka zanurzeniowa typ COV, przeznaczona jest do pompowania emulsji chłodzących i tnących oraz olejów chłodzących w obrabiarkach. Znajduje zastosowanie szczególnie tam, gdzie cieczą spłukiwane są wióry z obrabianego materiału. Elektropompki COV konstrukcyjnie mają przygotowany kołnierz do montażu bezpośrednio na zbiorniku. Maksymalny i minimalny poziom cieczy pokazany jest na przekroju elektropompki z wymiarami. Elektropompek nie można używać do pompowania cieczy łatwopalnych. Lepkość tłoczonej cieczy może wynosić max. 90mm2s·1 (12° E), temp. w zakresie 0-60° C, a wielkość zanieczyszczeń nie może przekraczać 0,1mm. 
Pobierz plik PDF
elektropompa typ COV

Elektropompka wysokich ciśnień

Wielostopniowa Typ COSM

Elektropompka wielostopniowa typ COSM, przeznaczona jest do tłoczenia emulsji chłodzących, tnących i olejów w obrabiarkach. Lepkość tłoczonej cieczy może wynosić max 30mm2s·1, a temp. w zakresie 0-80° C. Poziom głośności pracy wynosi max. 72dB. Pompa posiada konstrukcyjnie przygotowany kołnież do montażu bezpośrednio na zbiornik z cieczą.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ COSM

Elektropompka wysokich ciśnień

Typ AP

Pompa zanurzeniowa typ AP, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2 mm. Części hydrauliczne pompy, takie jak: pokrywa wirnika oraz wirnik wykonane są z odlewu żeliwnego, natomiast komora w zależności od wersji z odlewu żeliwnego bądź stali. Pompy AP przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekraczającej 90° C.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ AP

Elektropompki zębate

Elektropompki zębate typu 4CZ przeznaczone są do pompowania i tłoczenia oleju w obrabiarkach, jak również do smarowania łożysk pod ciśnieniem. Lepkość i temperatura tłoczonej cieczy oraz wielkość zanieczyszczeń są określone w karcie katalogowej. Elektropompki zębate 4CZ mają przygotowany kołnierz do montażu bezpośrednio na zbiornik z olejem lub do ściany bocznej zbiornika. Rurka ssąca musi być osadzona w zbiorniku tak aby nie zasysała zanieczyszczeń. Wyjście rurki przelewowej oleju musi być wykonane tak aby nie dochodziło do nadmiernego wzburzenia oleju.

Elektropompka zębata

Typ 4 CZ

Elektropompka zębata typ 4CZ, przeznaczona jest do pompowania i tłoczenia oleju w obrabiarkach, jak również do smarowania łożysk pod ciśnieniem. Lepkość tłoczonej cieczy może wynosić max. 150mm2.s-1, temperatura do 60⁰ C, wielkość zanieczyszczeń max. 0,1 mm. Elektropompki zębate 4CZ mają przygotowany kołnierz do montażu bezpośrednio na zbiornik z olejem. Rurka ssąca musi być osadzona w zbiorniku tak aby nie zasysała zanieczyszczeń. Wyjście rurki przelewowej oleju musi być wykonane tak aby nie dochodziło do nadmiernego wzburzenia oleju.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ 4CZ

Elektropompki transferowe

Elektropompki transferowe przeznaczone są do pompowania emulsji chłodzących i tnących w obrabiarkach, olejów, a w wersjach specjalnych także do wody i parafiny. Elektropompek nie można używać do pompowania cieczy łatwopalnych.

Lepkość i temperatura tłoczonej cieczy oraz maksymalna wielkość zanieczyszczeń jest określona dla każdego typu pompy we właściwej karcie katalogowej. Elektropompki transferowe są mocowane do zbiornika zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich kartach katalogowych.

Elektropompka transferowa

Typ TR

Pompka transferowa typ TR, przeznaczona jest do pompowania substacji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. Pompy TR mocowane są z boku zbiornika i stosowane są w sytuacjach, kiedy nie ma miejsca na pokrywie zbiornika. Komora pompy wykonana jest z odlewu żeliwnego, wirnika natomiast z mosiądzu. Pompy TR przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących, substancji olejowych oraz substancji o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekracząjacej 90° C.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ TR

Elektropompka transferowa

Typ SQ

Pompa do bocznego montażu typ SQ, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 2-3 mm. W zależności od wersji pompy, wirnik wykonany jest z tworzywa lub z mosiądzu, natomiast odubowa winika z dlewu żeliwnego. Pompy SQ przeznaczone są do pompowania wody, emulsji chłodzących i olejów o maksymalnej lepkości 3° Engler (21 CST) oraz temperaturze nie przekraczającej 70° C.
Pobierz plik PDF
elektropompa typ SQ

Elektropompka transferowa

Samozasysająca Typ AU

Pompa samozasysająca typ AU, przeznaczona jest do pompowania substancji, w których wielkość zanieczyszczeń nie przekracza 30 mikronów. Pompy AU przeznaczone są do pompowania emulsji chłodzących, substancji olejowych oraz substancji nie powodujących utlenianie materiałów konstrukcyjnych pompy o maksymalnej lepkości nie przekraczajacej 3° Engler (21 CST). Standardowo pompy mocowane są pionowo na pokrywie zbiornika. Pompa musi być napełniona przed użyciem. 
Pobierz plik PDF
elektropompa typ AU

Oświetlenie

LED

Energooszczędne wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie LED zaleca się stosować do oświetlenia dróg, ulic, parkingów, hal magazynowych, biur i ciągów komunikacyjnych. Gwarantują oszczędne i równomierne oświetlenie oraz długą żywotność źródła światła.
Zobacz produkty

Oświetlenie do

obrabiarek

Szeroka gama oświetlenia maszynowego o wysokich parametrach pracy. Lampy halogenowe, jarzeniowe i LED do oświetlenia miejsca pracy, stołów roboczych oraz przestrzeni obróbki.
Zobacz produkty

Węże

segmentowe

Węże segmentowe z tworzywa przeznaczone są do podawania emulsji chłodzących lub olejów w miejsce obróbki.
Zobacz produkty

Przetworniki

optoelektroniczne

 • Przyrostowe przetworniki rotacyjne typu IRC
 • Absolutne przetworniki obrotowe typu ARC
 • Przyrostowe pokrętło IRC505
 • Sonda pomiarowa MS 50
 
Zobacz produkty

Mikrowyłaczniki

krańcowe

 

Mikrowyłączniki krańcowe przeznaczone są do stosowania w urządzeniach automatycznych oraz półautomatycznych, gdzie do dyspozycji jest mała siła operacyjna, albo gdzie ważna jest dokładna powtarzalność zaprogramowanego cyklu pracy.
Zobacz produkty

Nagrody i certyfikaty

Utrzymując wysokie europejskie standardy stawiamy na zrównoważony rozwój oparty na zasadach fair play oraz budowaniu partnerskich relacji z naszymi Klientami. Pomaga nam w tym przyjęte motto "Harmonia we współpracy - rzetelność usług" oraz regularne uczestnictwo w targach branżowych. Możliwość bezpośredniego kontaktu z Klientami, zbierania ich opinii i oczekiwań oraz wymiany doświadczeń pozwala naszemu zespołowi precyzyjnie i profesjonalnie dopasować ofertę do zgłaszanych potrzeb.
Zobacz wszystkie nagrody i certyfikaty